ČO SA NÁM UŽ PODARILO

  1. Zabezpečujeme monitoring populácií najohrozenejších druhov denných motýľov v oblasti Západného Slovenska.
  2. V tesnej spolupráci so správami CHKO Biele Karpaty, Strážovské vrchy a Malé Karpaty a mimovládnymi organizáciami Pre Prírodu, KOZA a BROZ sa aktívne podieľame na údržbe niektorých osobitne chránených území, napr. Vršatec v Bielych Karpatoch, Krasín v Bielych Karpatoch, Turecký vrch v Považí,  Beckovské Skalice v Považskom InovciTematínské vrchy v Povážskom Inovci,  Devínská Kobyla v Malých Karpatoch, Omšenská Baba v Strážovských vrchov a rad ďalších.
  3. Pomáhame spravovať web http://www.lepidoptera.sk.
  4. Pripravujeme ďalšie zásahy aj na lokalitách v Záhorie, Ponitrie, Veľkej a Malej Fatre, na Orave, Spiši a inde a časť týchto lokalít by sme chceli začať chrániť aj s využitím pastvy pôvodných spásačov ako je divoký kôň, zubor alebo pratur.
  5. Od roku 2018 sme tiež oficiálnymi členmi Koalície proti palmovému oleju a od polovice roku 2019 sme naviac aj oficiálnym partnerom Butterfly Conservation Europe za oblasť Slovenska.

Náš web ešte len postupne pripravujeme. Ďalšie informácie o projektoch a aktivitách, na ktorých úzko spolupracujeme s našimi kolegami v Českej republike, Rakúsku a Poľsku nájdete zatiaľ tu a najmä potom tu.