KTO SME

Už mnoho rokov sa naši členovia pod hlavičkou JARO Jaroměř venujú výskumu a aktívnej ochrane prírody v Slovenskej aj v Českej republike, pretože pôsobíme po oboch stranách štátnej hranice. Úzko sme spolupracovali ako so schopnými slovenskými ochranárskymi organizáciami Pre Prírodu a KOZA, tak i s českými mimovládnymi organizáciami – najmä v rámci ochranárskej skupiny JARO. Doposial sme nepotrebovali pracovať nijako príliš oficiálne, ale s postupným narastaním našich aktivít bolo nevyhnutné založiť aj tu samostatnú organizáciu, ktorá sa bude venovať hlavne slovenským témam a to nie už iba s regionálnou, ale celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Hoci fungujeme úplne samostatne a nezávisle, sme dobrovoľnou súčasťou ochranárske skupiny JARO, ktorú dnes tvorí niekoľko vzájomne tesne spolupracujúcich mimovládnych organizácií z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Tak ako príroda neuznáva hranice, tak ich v rámci našich ochranárskych aktivít neuznávame ani my. V konečnom dôsledku sa snažíme   zo všetkých síl spolupracovať na cieli, ktorý je spoločný pre nás všetkých – odborne správne vedená, moderná, efektívne a súčasne environmentálne čo najšetrnejšia aktívna ochrana prírody v regióne Európy, či skôr presnejšie celého sveta.

Našou prioritou je však v prvom rade aktívna a súčasne aj efektívna  efektívna ochrana motýľov na území Slovenska a biologicko-ochranársky výskum. Najskôr sa chceme sústrediť na najohrozenejšie druhy denných motýľov Slovenska – predovšetkým odborne správne riadenú starostlivosť o ich zanikajúce biotopy. To bude často znamenať aj snahy o záchranu najohrozenejších biotopov Slovenska ako sú rôzne stepné a lesostepné stráne, piesčiny a vresoviská, rašeliniská, svetlé lesy vrátane pňovín, mokrade, ale aj horské bezlesia. Rad týchto miest dnes totiž trpí absenciou vhodnej údržby vo forme tradičného obhospodarovania, respektíve pôvodných prírodných procesov v podobe pasenia divokých koní, zubrov, pratura a losov, vplyvu ohňa, lavín či napríklad činnosti bobrov.

Tieto aktivity so sebou súčasne prirodzeným spôsobom prinášajú cielenú  ochranu či častokrát skôr záchranu najohrozenejších druhov rastlín, obojživelníkov, plazov, vážok, prípadne vtákov.

Skrátka naším cieľom je pokúsiť sa, keď už nie zastaviť, tak aspoň spomaliť šialené tempo úbytku biodiverzity (nielen) v našej krajine. Veríme, že vďaka desaťročiam našich skúseností, úzkej spolupráce s poprednými ochranárskymi organizáciami, ale aj vedeckými inštitúciami a univerzitami, tiež zázemiu v podobe zahraničnej pomoci, máme nemalú šancu tento cieľ naplniť.

Pridajte sa k nám a pomôžte nám túto víziu naplniť – jedine spoločne dokážeme túto nemalú úlohu zdarne vyriešiť a zabrániť vymretiu mnohých populácií vzácnych rastlín i živočíchov! Len nás akokoľvek kontaktujte – ​​ďakujeme!